Citius Group Oy on kehittänyt kaksi tietämyksenhallintaan tarkoitta tuotetta, jotka kummatkin perustuvat Citius Group Oy:n kehittämälle virtuaaliselle tietokannalle ja avoimen lähdekoodin MediaWiki-ohjelmistolle.

CitiusWiki on tietämyksenhallinnan työkalu, jossa yhdistyy dokumentointi ja liiketoimintaprosessien hallinta. CitiusWikin virtuaalinen tietokantarakenne, joka toimii MediaWiki-ohjelmiston päällä mahdollistaa sekä toiminnanohjauksen (ERP) applikaatiot että dokumentoinnin ja siten tarjoaa käyttäjille yhden ainoan rajapinnan kaikkeen organisaation tietoon, sekä dokumentteihin että tallenteisiin. Tähän asti tätä tarkoitus varten ei ole ollut keskitettyä ratkaisua. Optimoidun hakutoiminnallisuuden avulla kaiken tiedon löytyminen samasta järjestelmästä suuresti säästää työaikaa ja parantaa työn tuottavuutta. Käyttäjät voivat luoda dokumentteja, ERP applikaatiot luovat tallenteita ja käyttäjät voivat hakea kaiken tuotetun tiedon yhdestä järjestelmästä. Tämän lisäksi keskitetyn järjestelmän ansiosta käyttäjät voivat linkittää dokumentteja suoraan tallenteisiin, mikä auttaa varmistamaan, että tallenteet todella noudattavat dokumentoituja prosessimäärittelyjä. Yleensä kyseiset dokumentit muodostavat yrityksen laatujärjestelmän. Tämä ominaisuus suuresti parantaa liiketoimintaprosessien kokonaislaatua. Tämän lisäksi Wiki-pohjainen dokumentaatio tarjoaa useita etuja suhteessa mm. Office-tuotteisiin: audit-trail, hakufunktio, automaattiset varmuuskopiot, automaattinen arkistointi, työryhmätoiminno ja hypertext.

CitiusWorks on IT-tietämyksenhallinnan työkalu, joka on synkronoitavissa suoraan olemassa oleviin IT-palvelunhallinnanjärjestelmiin (ITSMS). CitiusWorksin perusrakenne on sama kuin CitiusWikin, kuitenkin CitiusWorksin applikaatiot on erityisesti suunnattu IT-palveluntuotannolle. CitiusWorksin innovatiivinen virtuaalinen tietokantarakenne ja optimoitu hakutoiminto mahdollistavat sekä dokumenttien että IT-työkalujen tuottamien tallenteiden hallinnan sekä tiedon löytämisen helposti sekä tallenteista että dokumenteista.

CitiusWorks ja CitiusWiki poikkeavat kilpailijoistaan seuraavista syistä:

  • Todellisia dokumentointityökaluja, jotka mahdollistavat vapaan dokumentoinnin ja tiedon tehokkaan hakemisen olemassa olevien dokumenttien (mm. MS Office) hallinnan sijasta. Voit ajatella CitiusWorksia ja CitiusWikiä organisaatiosi yksityisenä Googlena.
  • Täysin synkronoitava järjestelmä asiakkaan olemassa oleviin työkaluihin. CitiusWorksilla ja CitiusWikillä voit hallita myös integroitujen työkalujen tuottamia tallenteita.
  • Ei vain dokumentointityökaluja vaan myös laaja kokoelma liiketoimintaprosessien hallintaan tarkoitettuja applikaatioita.
  • Kehitysalusta, jota asiakas voi laajentaa CitiusWikiä varten kehitetyllä ohjelmointikielellä. CitiusWorksin ja CitiusWikin voi ottaa käyttöön puhtaasti dokumentointityökaluna ja myöhemmin toiminnallisuuksien kirjoa voi laajentaa.

Lisää tietoja tuotteistamme löydät seuraavista osoitteista:

Uutiset